Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2014

AngelSky
" Miłość ?
Ta od trzymania za ręce ?
Nie można przez całe życie trzymać się za ręce, bo w pewnym momencie zaczynają drętwieć dłonie.
Taka miłość zawsze się kończy.
Kiedyś się kończy.
Tak musi po prostu być, inaczej byśmy się wykończyli.
Ale ważniejsze niż miłość jest to, co po niej zostaje "
J.L.Wiśniewski "Łóżko"

December 01 2013

AngelSky
" Jeśli dotyk drugiej osoby nie sprawia natychmiastowej przyjemności, to co innego nie będzie  miało znaczenia;
lecz jeśli jest inaczej - wszystko może się zdarzyć"
Judith Kratnz

November 30 2013

AngelSky
" Nie potrzebuję jakiegoś wielkiego romansu, niczym z pieprzonego ekranu.
Wystarczy mi jedynie obecność, te silne ramiona, w których streszcza się wszystko inne.
Świadomość, że obok Ciebie już zawsze znajdzie się miejsce tylko dla mnie, i że pomimo codziennych upadków, to co jest, nigdy nie stanie się kolejnym z marnych wspomnień.
Bo wiesz, może to dziwne, ale mając Cię przy sobie, oddycha się jakby znacznie łatwiej "
Reposted byheartbreakczarnaowcajesienzycia
AngelSky
" Nie przeżyłeś niczego, jeśli nie słyszałeś jak deszcz stuka o blaszany dach"
N.Sparks
AngelSky
" Tak. Wiem to.
Przy Tobie budziłabym się szczęśliwa "
Reposted byheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl